Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. ФОП Скляренко В.М. відповідно до положень Цивільного Кодексу України оголошує публічну пропозицію, яка стосується необмеженого кола фізичних осіб і діє на постійній основі, щодо можливості укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) за допомогою засобів дистанційного зв’язку, зокрема через сайт Інтернет-магазину mobilacs.com.ua на нижче викладених умовах.

1.2. Використання особою в будь-якому вигляді сайту Інтернет-магазину (у тому числі, але не виключно, огляд інформації, здійснення ідентифікації за допомогою персонального логіна та пароля, участь у бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, оформлення замовлення) є її безумовною згодою зі всіма положеннями та умовами даної публічної оферти, а також підтвердженням факту надання інформації відповідно до вимог частини другої статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів».

1.3. Оформлення Замовлення свідчить про прийняття особою пропозиції укласти публічний договір і прирівнюється до укладання Договору за умови отримання особою підтвердження такого Замовлення від Інтернет-магазину. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

2. Поняття та визначення

2.1. Використані в тексті даного публичного договору терміни мають наступні значення:

• «Товар» – перелік найменувань асортименту, представлень в інтернет-магазині;

• «Інтернет-магазин» – Інтернет-сайт, створений для організації дистанційного способу оформлення Замовлення та укладання Договору купівлі-продажу Товарів за допомогою засобів дистанційного зв’язку з використанням мережі Інтернет та телекомунікаційних мереж.

• «Продавець» – особа, яка реалізує товари, інформація про які представлена на Інтернет-сайті.

• «Покупець» – фізична особа, яка погодилася з умовами даної оферти та уклала Договір.

• «Замовлення» – обрані Покупцем позиції зі списку Товарів, представленого в Інтернет-магазині.

3. Предмет Договору

3.1. Договір регулює правовідносини щодо купівлі-продажу Товарів, у тому числі:

• добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині,

• оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;

• оплата Покупцем Замовлення;

• обробка та доставка Замовлення Покупцю.

3.2. Продавець зобов’язаний передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти замовлення ним Товар на умовах Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення за допомогою форми «кішки», форми «купівля в один клік» на сайті Інтернет-магазину або за допомогою менеджера Інтернет-магазину.

4.2. Замовлення є дійсним за умови підтвердження можливості його виконання з боку Інтернет-магазину.

5. Порядок оплати

5.1. Покупець оплачує вартість Замовлення в національній валюті (гривні) на умовах та способом відповідно до обраного сервісу та способу оплати.

6. Строки, вартість та умови доставки

6.1. Доставка Товару здійснюється на вказану адресу в обумовлені з Покупцем дату та годину на умовах:

• кур’єрської доставки із залученням обраних служб доставки або кур’єром інтернет-магазину,

• доставки до відділення обраної служби доставки,

• шляхом самостійного одержання Покупцем Товару у точці видачі товарів.

6.2. Плата за доставку за самостійного отримання Товару у точці видачі товарів не стягується.

Плата за доставку Товару в інший спосіб визначається відповідно до умов надання послуг обраної служби доставки.

6.3. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент (залежно від того, яка подія настала раніше):

• підписання Покупцем документа на підтвердження отримання ним Товару,

• підписання Покупцем документів служби доставки, що свідчать про отримання відправлення із Товаром,

• фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару (Покупець отримав Товар і залишивши точку видачі товару і т.п.).

6.4. При отриманні Товару Покупець має перевірити його на предмет повноти комплектації та наявності пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (чек, накладна тощо), та, у разі виникнення претензій, пред’явити їх у момент отримання Товару. Претензії щодо комплектації та цілісності Товару після його отримання не приймаються.

7. Гарантійні зобов’язання

7.1. На Товар, що має гарантійний термін експлуатації, діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або визначені виробником.

8. Права та обов’язки сторін

8.1. Продавець зобов’язаний:

• передати Покупцю Товар у відповідності з умовами Договору;

8.2. Продавець має право:

• в односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Покупцем умов Договору;

• вимагати від Покупця відшкодування завданих збитків.

8.3. Покупець зобов’язаний:

• своєчасно оплатити та отримати Замовлення.

8.4. Покупець має право:

• оформити Замовлення з використанням форми «кошику» або за допомогою телефонного зв’язку з менеджером Інтернет-магазину.

• вимагати від Продавця виконання умов Договору.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору в порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за:

• зміни виробником зовнішній вигляд Товару;

• за незначну невідповідність кольорової гами фотознімків Товару на сайті та оригіналу Товару;

• за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;

• за затримки в обробці Замовлення та доставці Товару, що відбуваються з причин, непідконтрольних Продавцю;

• за результати передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.

9.3. Покупець особисто несе відповідальність за використання та збереження логіна та пароля до облікового запису Покупця в Інтернет-магазині.

9.4. У разі старіння матеріалів (зокрема опису Товару) на Інтернет-сайті та за інших умов Продавець ні за яких обставин не є відповідальним за будь-які збитки, які виникли внаслідок використання чи неможливості використання цього Інтернет-сайту.

9.5. У разі настання непередбачуваних обставин, сторони звільняються від обов’язків виконання умов Договору до припинення дії таких обставин. Під непередбачуваними обставинами розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та відвернути розумними способами.

9.6. Сторони зобов’язуються здійснювати всі необхідні дії для вирішення будь-яких суперечок виключно шляхом переговорів.

9.7. Продавець не несе відповідальності за дії служби доставки, у тому числі за строки перевезення та збереження Товару.

9.8. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі кошика. У випадку, якщо некоректне, неточне та/або невірне зазначення Покупцем даних у “формі кошика” призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких витрат чи збитків з сум, сплачених як оплату Товару.

10. Дія договору. Строк та розірвання

10.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії Договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання Товару. У разі попередньої оплати Замовлення Продавець здійснює повернення грошових коштів на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

10.3. Розірвання Договору, щодо Товару належної якості за ініціативою Покупця відповідно до законодавства про захист прав споживачів не здійснюється за умов, коли причиною розірвання є властивості та ознаки Товару, зазначені в його описі в Інтернет-магазині та відтворені на фотознімках Товару.

10.4. Повернення оплати за Товар у передбачених законом випадках проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця у порядку відповідно до чинного законодавства України. Разом із мотивованою заявою на обмін або повернення грошових коштів Покупець надає Товар у повній комплектації, а також комплект отриманих разом із товаром документів (чек, накладна тощо). Кошти повертаються Покупцеві у національній валюті (гривні) виходячи із суми, отриманої у національній валюті (гривні) внаслідок оплати Товару Покупцем.

11. Інші умови

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору за умови його публікації на Інтернет-сайті mobilacs.com.ua

11.2. Інформація щодо Товару надана для ознайомлення із його описом та фотознімками.

11.3. Покупець надає свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у зв’язку із виконанням Договору згідно ЗУ «Про захист персональних даних».

11.4. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця з метою обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та інших дій у порядку виконання Договору.

11.5. Інформація про товар міститься на самому товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Інтернет-сайті). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

11.6. Вартість телекомунікаційних послуг визначається відповідно до тарифу оператора.

Кошик
Прокрутити вгору